Sīkāka info: http://freeskate.lv/pasakumi/rigas-sprints-2012/

Komentāri un jautājumi rakstā par sacensībām!