Papildus informācija par sacensībām: https://www.facebook.com/events/609269666099406/

Sacensības notiek 2018. gada visas vasaras garumā sekojošos datumos:
1. posms: 15. maijā
2. posms: 12. jūnijā
3. posms: 10. jūlijā
4. posms: 14. augustā

rsz_skiboxsac-w

 

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevums

Popularizēt skrituļslidošanas sporta veidu visu vecuma grupu vidū. Veicināt lietderīgu un fiziski aktīvu brīvā laika pavadīšanu. Nodrošināt regulāras skrituļslidošanas sacensības un noskaidrot labākos skrituļslidotājus Latvijā 2018. gadā.

2. Laiks un vieta

Sacensības notiek 2018. gada visas vasaras garumā sekojošos datumos:

1. posms: 15. maijā;

2. posms: 12. jūnijā;

3. posms: 10. jūlijā;

4. posms: 14. augustā;

Plkst.19.00-21.00 Uzvaras laukuma trasē, Uzvaras bulvārī 15. Rīgā

Starta secība tiks noteikta sacensību dienā, par  to organizators informē sacensību dalībniekus izvietojot starta kārtību uz ziņojuma dēļa, pie sekretariāta.

3. Rīkotāji

Sacensības rīko un vada sporta klubs „ASI” ,Latvijas Skrituļslidošanas federācija, sadarbojoties ar sporta klubu „APEX”, Sporta skolu „Arkādija”.

4. Atbalstītāji

Sacensības atbalsta, sporta preču veikals „SKI-BOX”, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments,  Eurorisk Latvia,  VEN DEN SIA,  Infoski.lv,  Līmenī  SIA,  Rollerblade

5. Sacensību dalībnieki

Dalība sacensībās ir atklāta un var piedalīties visi interesenti, kuri apguvuši skrituļslidošanas iemaņas, un ir spējīgi bez vecāku vai citu apkārtējo cilvēku palīdzības veikt distanci. Ja sportistam tiek sniegta palīdzība no skatītāju vai citu sportistu vidus, tad sportistam var  tikt izteikts brīdinājums vai diskvalifikācija.

 

Dalībnieki tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās:

U7grupa           2011. gadā dzimušie un jaunāki (zēni un meitenes)

U9 grupa           2009. – 2010. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

U11 grupa         2007. – 2008. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

U13 grupa         2005. – 2006. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

Jaunieši  grupa 2003. – 2004. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

Juniori  grupa   2000. – 2002. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

P V grupa         1999. – 1983. gadā dzimušie (vīrieši)

P S grupa         1999. – 1983. gadā dzimušās (sievietes)

M V grupa        1982-1969. gadā dzimušie (vīrieši)

M S grupa        1982-1969. gadā dzimušās (sievietes)

50 V+ grupa     1968- gadā dzimušie un vecāki (vīrieši)

50 S+ grupa     1968- gadā dzimušas un vecākas (sievietes)

U7grupa 2011. gadā dzimušie un jaunāki (zēni un meitenes) ar sporta slidām tiks automātiski pārvietoti ieskaitei U9 grupā.

Fitnesa grupas sadalījums:

U9 grupa   2009.- 2010. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

U11 grupa 2007. – 2008. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

U13 grupa  2005. – 2006. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

Jaunieši+ Juniori  2004. – 2000. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

PV un PS grupa  1999.- 1983. – FITNESA GRUPA

MV un MS grupa 1982. –   FITNESA GRUPA

 

6. Programma

Visiem vecuma grupu dalībniekiem ir jāveic īsā vai garā distance atkarībā no skrituļslidošanas sacensību notiekošā posma. Distances garumi- pirmajā un trešajā posmā no 500 metri līdz 10km.

Distances garumi- otrajam un  ceturtajam posmam 500m izņemot U7 grupu.(200m)

Īsās distances (2,4, posms) jāveic divas reizes.

Garās distances(1,3) posms jāveic vienu reizi. Distances garumi no 500m līdz 10km atkarīgs no vecuma grupas.

Distances garumi:

Īsā distance:

U7 grupa 200 metri, sākot ar U9 grupu visiem 500m

Garā distance:

U7 grupa 500 metri

U9 grupa 1km, ( divi apļi pa 500m)

U11 grupa 3km ( trīs 1km apļi)

U13 grupa 5km ( pieci 1km apļi)

Jaunieši, J, P, M, V50+ S50+ grupa brauc 10 km( desmit 1km apļi)

 

Garā distance Fitness:

U9 1km, ( divi apļi pa 500m)

U11 grupa 3km ( trīs 1km apļi)

U13, Jaunieši, J, P, M, grupa brauc 5km ( pieci 1km apļi)

 

7. Sacensību noteikumi

– Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ieteicami elkoņu, ceļu un delnu aizsargi.

– Par dalībnieku drošību un veselības stāvokli atbild to pārstāvošās skolas, klubi un organizācijas, individuālos dalībniekus – paši sportisti, nepilngadīgos – to vecāki, apstiprinot to ar savu parakstu saņemot numuru sekretariātā.

– Nozaudēta sacensību čipa gadījumā, sods 50 Eur.

– Sacensībās nedrīkst pielietot spēka vai kontaktcīņas paņēmienus, tādejādi padarot nedrošu sacensību norisi sev un citiem dalībniekiem. Par tīšu traucēšanu apdzīšanas manevram sportists no tiesnešu puses var saņemt aizrādījumu vai diskvalifikāciju.

Protesti tiek pieņemti 10 min pēc pēdējā finišējušā, iemaksājot 20 eur sekretariātā.

8. Vērtēšana

Ja laiku kopsumma distancēs pēc abiem īsās distances braucieniem sakrīt vienāda vairākiem sportistiem, tad uzvarētāju noskaidro pēc otrā īsā brauciena sportista uzrādītā laika.

Garajā distancē posma uzvarētāju nosaka pēc ieņemtās vietas braucienā, par to piešķirot punktus.

Visu finišējušo dalībnieku rezultāti tiek apkopoti datu bāzē sezonas kopvērtējuma tabulas sastādīšanai. Kopvērtējumā no četriem posmiem tiek vērtēti katra dalībnieka viens labākais īsā posma rezultāts un viens garā posma rezultāts. Ieskaiti kopvērtējuma tabulā nodrošina piedalīšanās vismaz vienā īsajā un vienā  garajā distancē. Vienādas punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ir uzrādījis augstāku rezultātu sacensību seriāla ceturtā posma distancē.

Kopvērtējumā vērtēs vienu labāko īsās un garās distances posma rezultātu.

Fitnesa (Pieaugušo un Meistaru) klasē piedalās slidotāji ieteicams ar Fitnesa klases slidām, ar ko saprot, slidas, kuras ir ar augsto slidzābaku un ritenīšu lielumu ne lielāku, kā 110mm. Fitnesa slidotājiem (Pieaugušo un Meistaru  grupās) ar cieto un zemo vai pusaugsto sporta slidzābaku maksimālais riteņu diametrs tiek noteikts 110mm.

Sacensību organizators rekomendē Fitnesa klases  2017. gada sezonas godalgoto vietu ieguvējus startēt Sporta grupas ieskaitē, tādejādi veicinot Fitnesa klases konkurenci.

 

Bērni (U7,U9 Fitness) piedalās ar slidām, kuras nepārsniedz 80mm ritenīšu diametru un slidzābaks ir plastmasas vai mīkstais, bet ar noteikumu- augstais virs potītes.U11 Fitness grupas dalībniekiem atļauts startēt ar Fitnesa slidām un max 100mm ritenīšu diametru. U13 un Jaunieši Fitnesa klases dalībnieki startē pēc pieaugušo grupu noteikumiem (Fitnesa zābaks un max. 110mm) Sacensību organizatori ir tiesīgi lemt, par atsevišķu sportistu pievienošanu citai sacensību klasei, ja kādu iemeslu sacensību dalībnieks neatbilst sevis izvēlētajai starta grupai.

 

Punktu piešķiršanas sistēma:

1.vieta 100 p-ti     7.vieta 36     13.vieta 20     19.vieta 12     25.vieta 6

2.vieta 80     8.vieta 32     14.vieta 18     20.vieta 11     26.vieta 5

3.vieta 60     9.vieta 29     15.vieta 16     21.vieta 10     27.vieta 4

4.vieta 50     10.vieta 26     16.vieta 15     22.vieta 9     28.vieta 3

5.vieta 45     11.vieta 24     17.vieta 14     23.vieta 8     29.vieta 2

6.vieta 40     12.vieta 22     18.vieta 13     24.vieta 7     30.vieta 1 p-ts

 

9. REZULTĀTU APKOPOŠANA UN PUBLICĒŠANA

9.1. Sacensību rezultāti tiek apkopoti saskaņā ar nolikumā 8.punktā atbildtošiem kritērijiem,

9.2. Pirmējie sacensību rezultāti var tikt publicēti pasākuma mājaslapā

www.sk-asi.lv ,facebook #sportaklubsasi , www.apexski.lv  un www.infoski.lv .

9.3.Piesakoties dalībai,dalībnieks vai dalībnieka pieteicējs ir piekritis nodoto datu apstrādei – vākšanai, reģistrācijai, sakārtošanai, ievadīšanai, glabāšanai un izplatīšanai, tai skaitā attiecībā uz rezultātiem, bez laika ierobežojuma. Piesakot dalībniekus, pieteicējs apliecina, ka ir saņēmis šādu dalībnieku piekrišanu datu nodošanai datu  Ski Box balvu izcīņas organizētājiem.

9.4.Ski Box balvu izcīņas organizētājiem ir tiesības publicēt  Ski Box balvu izcīņas rezultātus drukātā viedā.

9.5. Piesakoties  Ski Box balvu izcīņai dalībnieki apliecina, ka neiebilst Ski Box balvu izcīņas laikā uzņemto fotogrāfiju un video izmantošanai Ski Box balvu izcīņas komunikācijā, kā arī mārketinga un reklāmas aktivitātēm pēc pasākuma. Ski Box balvu izcīņa ir publisks pasākums, kurā tiek apstiprināti reportieri, fotogrāfi un operatori.

 

 10. Apbalvošana

Katrā posmā 1.-3.vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem (saņemt tos varēs nākamajā posmā). Sezonas kopvērtējumā 1.-3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās (meitenes un zēnus atsevišķi) apbalvo ar rīkotāju un atbalstītāju sarūpētām balvām, kausiem un diplomiem. 4.-6. vietu ieguvējus ar diplomiem. Labākajiem sporta grupā dāvanu karte no veikala Ski-Box! Ieskaiti nodrošina vismaz viens posms īsajā distancē un viens garajā distancē. Kopvērtējuma apbalvošanas laiks un vieta tiks paziņota pēc 3. posma.

11. Pieteikumi un reģistrācija

Pieteikšanās sacensībām online reģistrēšanās sistēmā mājaslapā www.infoski.lv,  www.sk-asi.lv līdz katra mēneša sacensību posma pirmdienai plkst. 12.00

Reģistrēšanās sacensību norises vietā ne vēlāk kā 30 min. pirms sava starta! Reģistrācija sāksies no plkst.18:00!

12. DALĪBNIEKU SARAKSTS

12.1. Dalībnieku saraksts tiek publicēts mājaslapās www.sk-asi.lv , www.apexski.lv un www.infoski.lv

12.2. Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā mājaslapās www.sk-asi.lv  , www.apexski.lv  un www.infoski.lv tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pārstāvētā komanda, distance un vecuma grupa.

Saņemot starta numuru, dalībnieks vai pilnvarotā kontaktpersona apliecina, ka sarakstā minētie dati ir pareizi un var tikt izmantoti korektai rezultātu apkopošanai. Pēc pasākuma labojumi dalībnieku datos netiek veikti.

 

13. Dalības maksa

Ar iepriekšēju pieteikumu online sistēmā:

U7  grupās startējošajiem dalības 4.00 eur (Online)

U9, U11, U13, Jaunieši, J grupā startējošajiem dalības maksa ir 5,00 Eur (Online).

P, M, 50+ grupās startējošajiem dalības maksa ir 7.00 Eur (Online).

Piesakoties uz vietas, dalības maksa:

U7, grupai startējošajiem dalības maksa ir 7,00 Eur  (reģistrējoties uz vietas).

U9, U11, U13, Jaunieši, J grupā startējošajiem dalības maksa ir 10.00 Eur (reģistrējoties uz vietas).

P, M, 50+  grupās startējošajiem dalības maksa ir 10 Eur (reģistrējoties uz vietas).

Reģistrējoties gan Online, gan uz vietas norēķināšanās par dalību sacensībās skaidrā naudā.

14. Informācijai

Papildus informācijai vai neskaidrības jautājumos jautāt sacensību organizatoriem:, Andrim Kraujam  pa e-pastu: andris@sk-asi.lv, mob: 29469228, Dainim Kraujam  pa e-pastu: dainis@sk-asi.lv, mob: 26192145. Kristīnei Cerai pa e-pastu: kristineposka@gmail.com, mob: 29229022

Informatīvie atbalstītāji un sacensību rezultāti būs pieejami sekojošās interneta mājaslapās: www.infoski.lv. www.sk-asi.lv  www.ski-box.lv  www.apexski.lv

Rakstīt komentāru:

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: