S_Skate_2017_plakats4-w

/Nolikums zem preses info teksta/
Ar „S!-Skate 2017” skrituļslidošanas seriālu tiks atklātas gada siltās sezonas sacensības
Fischer Slēpošanas centrs aicina piedalīties „S!-Skate 2017” skrituļslidošanas seriālā, ar kuru 13.aprīlī tiks aizsāktas gada siltās sezonas sporta sacensības. Pasākuma norise plānota no plkst.18.30 un pirmajā sacensību posmā plānota sprinta distance pa 200 metru apli.
Sacensības tiks aizvadītas jau ceturto gadu un ir populāras lielu un mazu skrituļslidotāju vidū. Sacensību mērķis ir popularizēt skrituļslidošanu dažādu vecumu paaudžu vidū, kā arī veicināt lietderīgu un fiziski aktīvu brīvā laika pavadīšanu. Sacensībās aicināts piedalīties ikviens interesents, kurš ir apguvis skrituļslidošanas iemaņas, un kuram ir atbilstošs veselības stāvoklis. Kopumā sacensību dalībnieki, ņemot vērā savu vecumu un meistarības līmeni, var izvēlēties startēt kādā no 26 dažādām vecuma grupām.
Plašāka informācija par pasākumu pieejama Fischer Slēpošanas centra Facebook kontā www.facebook.com/fischersleposanascentrs/, savukārt reģistrēties sacensībām var biedrības A2 mājas lapā www.ba2.lv
Kopumā šajā sezonā paredzēti vēl pieci „S! – SKATE” skrituļslidošanas posmi – 11.maijā, 1. jūnijā, 6. jūlijā, 3.augustā un 21. septembrī.
Katrā posmā 1. – 3.vietu ieguvējus apbalvos ar diplomiem un sponsoru piemiņas veltēm. Sezonas kopvērtējumā 1.– 3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās apbalvos ar rīkotāju un atbalstītāju sarūpētām balvām.
Sacensību norise nebūtu iespējama bez atbalstītājiem – Siguldas novada Domes, biedrības A2, Fischer Latvia, Briko Maplus smēriem, SIA ,,Rāmkalni Nordeco”, SIA ,,Maiznīca Flora”, piedzīvojumu parka ,,Tarzāns” un SIA ,,Siguldas Saldējums”.
Gaidām mazus un lielus sportistus, ģimenes, draugus un citus līdzjutējus! Atklāsim aizraujošas gada siltās sezonas sporta sacensības kopā!
Informāciju sagatavoja:
Agnija Lauska, Sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste
SIA “Siguldas Sporta serviss”
Tālr. +371 29330235, E-pasts: agnija.lauska@sigulda.lv

NOLIKUMS

S!-Skate skrituļslidošanas seriāls
Mērķis un uzdevums
Popularizēt skrituļslidošanu visu vecuma grupu vidū.
Veicināt lietderīgu un fiziski aktīvu brīvā laika pavadīšanu.
Noskaidrot labākos skrituļslidotājus dažādās vecuma grupās.
Piesaistīt jaunus klientus Fischer Slēpošanas centram.
Laiks un vieta
Skrituļslidošanas sacensības norisināsies 2017. gadā Fischer Slēpošanas centrā Siguldā, Puķu ielā 4.
1. posms – 13. aprīlis
2. posms – 11. maijs
3. posms – 1. jūnijs
4. posms – 6. jūlijs
5. posms – 3. augusts
6. posms – 21. septembris
Rīkotājs
Sacensības rīko Fischer Slēpošanas centrs sadarbībā ar Siguldas novada domi.
Atbalstītāji
Siguldas novada Dome, biedrība A2, Fischer Latvia, Briko Maplus smēri, SIA ”Rāmkalni Nordeco”, SIA ,,Maiznīca Flora”, piedzīvojumu parks “Tarzāns”, SIA “Siguldas Saldējums”.
Sacensību dalībnieki un grupas
Sacensībās var piedalīties ikviens interesents, kurš ir apguvis skrituļslidošanas iemaņas un kuram ir atbilstošs veselības stāvoklis.
Dalībnieku vecuma grupas:
V6 un S6 – 2011.gadā dzimušie un jaunāki
V8 un S8 – 2009. un 2010.gadā dzimušie
V10 un S10 – 2007. un 2008.gadā dzimušie
V12 un S12 – 2005. un 2006.gadā dzimušie
V12 Open un S12 Open – 2005. un 2006.gadā dzimušie (dalībnieki startē ar fitnesa klases slidām, kurām ir augstais slidzābaks)
V14 un S14 – 2003. un 2004.gadā dzimušie
V14 Open un S14 Open – 2003. un 2004.gadā dzimušie (dalībnieki startē ar fitnesa klases slidām, kurām ir augstais slidzābaks)
V16 un S16 – 2001. un 2002.gadā dzimušie
V16 Open un S16 Open – 2001. un 2002.gadā dzimušie (dalībnieki startē ar fitnesa klases slidām, kurām ir augstais slidzābaks)
V juniori un S juniori – 1998. – 2000.gadā dzimušie
V elite un S elite – 1978. – 1997.gadā dzimušie
V40 un S40 – 1977. gadā dzimušie un vecāki
V Open un S Open – 1997.gadā dzimušie un vecāki (dalībnieki startē ar fitnesa klases slidām, kurām ir augstais slidzābaks)
Programma
Sacensību sākums plkst.18.30.
1. posms – sprints, visiem distance pa 200m apli.
SV6, SV8 – 2 apļi, SV10, SV12, SV12 open – 4 apļi, SV14, SV14 open – 6 apļi, pārējām grupām – 8 apļi.
2. posms – intervāla starts, SV6 un SV8 pa 200 m apli, pārējie pa 1,2 (vai 1,7 – tiks precizēts) km apli.
SV6 – 4, SV8 – 8 apļi, SV10, SV12, SV12 open – 1 aplis, SV14, SV14 open – 2 apļi, SV16, SV16 open – 3 apļi, pārējām grupām 4 apļi.
3. posms – brīvais starts ar kontrollaiku.
S6 un S8 starts plkst. 18.30 – 10 min. pa 200m apli.
V6 un V8 starts 18.45 – 10 min. pa 200m apli.
Pārējām grupām pa 1,2km apli brīvais starts no plkst. 19.00 līdz plkst. 19.30.
SV10, SV12, SV12 open, SV14, SV14 open grupām 30 min., pārējiem 60 min.
4. posms – intervāla starts, SV6 un SV8 pa 200 m apli, pārējie pa 1,2 (vai 1,7 – tiks precizēts) km apli.
SV6 – 4, SV8 – 8 apļi, SV10, SV12, SV12 open – 1 aplis, SV14, SV14 open – 2 apļi, SV16, SV16 open – 3 apļi, pārējām grupām 4 apļi.
5. posms – brīvais starts ar kontrollaiku.
S6 un S8 starts plkst.18.30 – 10 min. pa 200 m apli.
V6 un V8 starts 18.45 – 10 min. pa 200m apli.
Pārējām grupām pa 1,2 km apli brīvais starts no plkst.19.00 līdz plkst.19.30.
SV10, SV12, SV12 open, SV14, SV14 open grupām 30 min., pārējiem 60 min.
6. posms – intervāla starts, SV6 un SV8 pa 200 m apli, pārējie pa 1,2 (vai 1,7 – tiks precizēts) km apli.
SV6 – 4, SV8 – 8 apļi, SV10, SV12, SV12 open – 1 aplis, SV14, SV14 open – 2 apļi, SV16, SV16 open – 3 apļi, pārējām grupām 4 apļi.
Ja kādā grupā ir pieteikušies maz dalībnieku, tos var pielikt startēt ātrāk kopā ar citu grupu. Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai!
Sacensību noteikumi
• Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ieteicams lietot arī elkoņu, ceļu un delnu aizsargus.
• Dalībniekiem trase jāveic patstāvīgi, bez vecāku, treneru vai citu palīdzības.
• Par dalībnieku drošību un veselības stāvokli atbild tos pieteikušās skolas, klubi un organizācijas, individuālo dalībnieku – paši, nepilngadīgajiem – to vecāki, apstiprinot to ar savu parakstu pieteikuma anketā.
• Piedaloties sacensībās, dalībnieks piekrīt viņa fotogrāfiju izmantošanai publicitātes materiālos un publicēšanai Fischer Slēpošanas centra sociālajos tīklos un mājaslapā.
• Laika ņemšanas čips un dalībnieka numurs pēc distances veikšanas jānodod reģistratūrā. Nozaudēta čipa gadījumā – sods 50.00 eiro.
• Open grupās dalībnieki startē tikai ar fitnesa klasei atbilstošām skrituļslidām. Šīm skrituļslidām jābūt augstajam slidzābakam virs potītei. Sacensību organizatori ir tiesīgi lemt par dalībnieku, kuri, pēc organizatoru domām, ir izvēlējušies startēt sev vai savam inventāram neatbilstošā grupā, pievienošanu citai, dalībniekam atbilstošai grupai.
• Sacensības notiek arī lietus laikā.
• Sacensību organizatori patur tiesības koriģēt nolikumu.
Vērtēšana
Dalībnieki katrā posmā tiek vērtēti noteiktajās vecuma grupās.
Grupas kopvērtējumu aprēķina summējot katra dalībnieka 4 labāko posmu punktu summu.
Vienādas punktu summas gadījumā, augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ir uzrādījis augstāku rezultātu pēdējā posmā.
Punktu piešķiršanas sistēma (punktu skaits):
1.vieta 50 7.vieta 16 13.vieta 7 19.vieta 1
2.vieta 40 8.vieta 14 14.vieta 6 20.vieta 0
3.vieta 30 9.vieta 12 15.vieta 5 21.vieta 0
4.vieta 25 10.vieta 10 16.vieta 4 ….
5.vieta 20 11.vieta 9 17.vieta 3
6.vieta 18 12.vieta 8 18.vieta 2
Apbalvošana
Katrā posmā (izņemot 6. posmu) 1.-3. vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem (saņemt varēs nākamajā posmā) un sponsoru balviņām. Sezonas kopvērtējumā 1.-3. vietu ieguvējus visās vecuma grupās apbalvo ar rīkotāju un atbalstītāju sarūpētām balvām.
Reģistrācija
Pieteikšanās sacensībām online reģistrēšanās sistēmā www.ba2.lv mājaslapā līdz katra posma iepriekšējās dienas plkst.17.00.
Pieteikumu precizēšana un numuru saņemšana sacensību dienā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms starta! Reģistrācija sacensību dienā sāksies no plkst.17.30.
Dalības maksas
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz organizators.
Ar iepriekšēju pieteikšanos online sistēmā:
SV6 grupām bez maksas.
SV8, SV10, SV12, SV12 open grupām 2 EUR.,
SV14, SV14 open, SV16, SV16 open, SV Juniori grupām 3 EUR.
SV open grupām 4 EUR.
SV Elite, SV40 grupām 5 EUR.
Piesakoties uz vietas sacensību dienā:
SV6 grupām 2 EUR.,
SV8, SV10, SV12, SV12 open grupām 4 EUR.
SV14, SV14 open, SV16, SV16 open, SV Juniori grupām 6 EUR.
SV open grupām 8 EUR.
SV Elite, SV40 grupām 10 EUR.
*Uzrādot Siguldas novada ID karti “Es esmu siguldietis”, 10% atlaide dalības maksai.
Visas dalības maksas veicamas sacensību dienā Fischer Slēpošanas centrā.
Serviss
Fischer Slēpošanas centrā pieejama skrituļslidu, ķiveru un aizsargu noma, tualete, duša un sauna, kā arī kafijas un uzkodu automāti.
Informācija
Aktuālā informācija par sacensībām pieejama tīmekļa vietnēs: https://www.facebook.com/fischersleposanascentrs/
www.ba2.lv
www.sigulda.lv
Neskaidrību un jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Fischer Slēpošanas centru pa e-pastu: fsc@sigulda.lv vai pa tālruņiem 67970262 un 29118847.

Rakstīt komentāru:

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: