rigas-cempionats-w

Rīgas atklātā 2018. gada čempionāta un jaunatnes meistarsacīkšu skrituļslidošanā nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās 2018.gada Rīgas atklātais
čempionāts skrituļslidošanā (turpmāk –Sacensības).
2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi veicināt sporta veidu attīstību Rīgas pilsētas
iedzīvotāju vidū.
3. Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākos 2018.gada Rīgas atklātā čempionāta
sportistus skrituļslidošanas sporta veidā.
4. Sacensības organizē Sporta klubs „ASI” (turpmāk – Organizators) reģ.nr.
40008127165 sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un
jaunatnes pārvaldi.

II. Sacensību norises vieta un laiks

5. Sacensības notiek 2018.gada 19.augustā.
6. Sacensības notiek sporta un aktīvās atpūtas centrā, Uzvaras bulvārī 15, Rīgā.
7. Sacensību sākums 2018.gada 19.augustā plkst. 11.00.
8. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta vietnēs
www.sports.riga.lv, www.infoski.lv, www.sk-asi.lv.

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi

9. Sacensībās var piedalīties visi interesenti, kuri apguvuši braukšanas iemaņas ar
skrituļslidām.
10. Sacensību dalībnieki tiek vērtēti šādās jauniešu un pieaugušo grupās:

2

Jaunieši – vīrieši Jaunietes – sievietes
V* – 1 2012.g.dz. un jaunāki V* – 1 2012.g.dz. un jaunākas
V* – 2 2010.g.dz. un 2011 .g.dz S* – 2 2010.g.dz. un 2011 .g.dz
V* – 3 2008.-2009. .g.dz. S* – 3 2008.-2009. .g.dz.
V* – 4 2004. – 2007.g.dz.(Jaunieši) S* – 4 2004. – 2007.g.dz.(Jaunietes)
V* – 5 2000. – 2003.g.dz.(Juniori) S* – 5 2000. – 2003.g.dz.(Juniores)
V* – 6 1999. – 1979.g.dz.(Elite) S* – 6 1999. – 1979.g.dz.(Elite)
VM* 1978.g.dz. un vecāki SM* 1978.g.dz. un vecākas
Fitness V*- bez vecuma ierobežojuma Fitness S*- bez vecuma ierobežojuma

*V – vīrieši,
*S – sievietes,
*M – meistari,
*E- elite.
11. Fitnesa grupā paralēli savam startam savā grupā drīkst piedalīties (V1, V2,V3 un
S1, S2,S3).
12. Sacensības notiek pēc punktu brauciena noteikumiem, izņemot V1, V2, V3, S1,
S2, S3 grupas, kā arī fitnesa grupas. Punktu brauciens attiecas uz 21 km distances absolūto
vērtējumu atsevišķi vīriešu un sieviešu konkurencē. V4 un S4 grupu slidotājiem ir iespēja
piedalīties 21 km distancē, pirms sacensībām piesakoties sekretariātā.
13. Distances garumi:
Jaunieši – vīrieši Jaunietes – sievietes
V1 1 aplis (0.5 km) 500m aplis S1 1 aplis (0.5 km) 500m aplis
V2 3 apļi (1.5 km) 500m aplis S2 3 apļi (1.5 km) 500m aplis
V3 6 apļi (3 km) 500m aplis S3 6 aplis (3 km) 500m aplis
V4 10 apļi 5 km) 500m aplis S4 10 apļi (5 km) 500m aplis
V5 21aplis (21 km) 1km aplis S5 21 aplis (21km) 1km aplis
V6 21 aplis (21 km) 1km aplis S6 21 aplis (21 km) 1km aplis
VM 21 aplis (21 km) 1km aplis SM 21 aplis (21 km) 1km aplis
Fitness V*- 5 apļi (5 km) 1km aplis Fitness S*- 5 apļi (5 km) 1km aplis
14. Punktu braucienā V4, S4 starpfiniši būs 3.6. aplī. V5, VE, S5, SE starpfiniši
būs 5., 10. un 15. aplī. Tiks piešķirti 1.vietai-5 punkti, 2.- 3 punkti, 3.-2 punkti. Finišā
punktu skaits dubultojas.

3
15. Programma – starta laiki:
Plkst. Apļu skaits Grupas
11.00 1 aplis (0.5 km) S1 un V1
11.15 3 apļi (1.5 km) S2 un V2
11.30 10 apļi (5 km) S4 un V4
11.50 6 apļi (3 km) S3 un V3
12.10 5 apļi (5 km) Fitness V un Fit.S
12.40 21 aplis (21 km) V5,S5,VE,SE,VM,SM

16. Papildus informāciju par Sacensību norisi var saņemt pa e-pastu
akrauja@inbox.lv, dainis.krauja@gmail.com.

V. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām

17. Sacensībām var pieteikties līdz 2018.gada 17.augusta plkst.12.00 interneta
vietnē www.infoski.lv, www.sk-asi.lv.www.motum.lv
18. Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, grupa un
veicamā distance.
19. Katrs pilngadīgais sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava
veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā, vai
iesniedzot atbilstošu ārsta izziņu.
20. Nepilngadīga sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību sacensībām
jāapliecina ar ārsta izziņu vai vecāku parakstu pieteikumā.
21. Organizators nodrošina fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
22. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar sacensību dalībnieku un to pavadošo
personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā sacensību dalībnieks
vai viņa pārstāvētā organizācija.
23. Dalības maksa vecuma grupās: V1 līdz V3 un S1 līdz S3 dalības maksa 2
euro, visām pārējām grupām 5 euro. Tiem dalībniekiem, kuri pieteiksies Sacensību dienā,
bez iepriekšējas pietiekšanās, dalības maksa duboltojas. Dalības maksa paredzēta balvu un
tehnisko izmaksu segšanai.
24. Dalības maksas jāveic norēķinoties skaidrā naudā sacensību dienā sekretariātā
vai komandas dalības maksu iespēja apmaksāt “Sporta kluba ASI” bankas kontā, iepriekš
uz e-pastu akrauja@inbox.lv nosūtot rēķina pieprasījumu.

4

VI. Sacensību uzvarētāju apbalvošana

25. 1. – 3.vietu ieguvēji grupās V1, V2, V3 S1, S2, S3 tiek apbalvoti ar Rīgas
domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes diplomiem.
26. 1. – 3.vietu ieguvēji grupās V4, S4 tiek apbalvoti ar Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes diplomiem, jaunatnes
meistarsacīkšu medaļām.
27. 1. – 3.vietas ieguvēji grupās V5, S5, VE, SE, VM, SM un MS, tiek apbalvoti
ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes
diplomiem, čempionāta medaļām.
28. Fitnesa klases slidotājiem apbalvošana būs izlozes veidā – tūlīt pēc pēdējo
dalībnieku finiša.

 

Vairāk informācijas par sacensībām: http://www.sk-asi.lv/jaunumi/rigas-atklatais-cempionats-un-jaunatnes-meistersacikstes-skritulslidosana1

Rakstīt komentāru:

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: