Sacensību nolikums no oficiālā doc faila (lejuplādēt):

4. maijs, 2013, Rīga, Krastmala

NOLIKUMS

Rīgā

20__. gada ___. ________ Nr._________-nos

Pavasara sporta festivāla nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Pavasara sporta festivāls (turpmāk –Sacensības).

2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi iesaistīt Rīgas iedzīvotājus sportiskās aktivitātēs, popularizēt veselīgu dzīves veidu.

3. Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākās komandas un sportistus stafešu skriešanā, skeitbordā un skrituļslidošanā.

4. Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde (turpmāk – Organizators).

II. Sacensību norises vieta un laiks

5. Sacensības notiek 2013. gada 4.maijā.

6. Sacensības notiek Rīgā, 11.novembra krastmalā (starp Akmens un Vanšu tiltu) un to sākums ir:

6.1. plkst. 10.30 (stafešu skrējieni),

6.2. plkst. 11.00 (skeitbords un skrituļslidošana).

7. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta vietnēs www.sports.riga.lv un www.sportlat.lv.lv

 

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi

8. Stafešu skriešanas sacensību nosacījumi dalībnieku grupām:

8.1. Rīgas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu grupai:

8.1.1. 2001. – 2002. gadā dzimušie zēni, (4.-5. klašu grupa, zēni), komandā 4 dalībnieki, veic ~ 1000m distanci (skriešanas posmi ~ 400m, ~ 300m, ~ 200m, ~ 100m);

8.1.2. 2001. – 2002. gadā dzimušās meitenes, (4.-5. klašu grupa, meitenes), komandā 4 dalībnieki, veic ~ 1000m distanci (skriešanas posmi ~ 400m, ~ 300m, ~ 200m, ~ 100m);

8.1.3. 1999. – 2000.gadā dzimušie zēni, (6.-7. klašu grupa, zēni), komandā 4 dalībnieki, veic ~ 1000m distanci (skriešanas posmi ~ 400m, ~ 300m, ~ 200m, ~ 100m);

8.1.4. 1999. – 2000. gadā dzimušās meitenes, (6.-7. klašu grupa, meitenes), komandā 4 dalībnieki, veic ~ 1000m distanci (skriešanas posmi ~ 400m, ~ 300m, ~ 200m, ~ 100m);

8.1.5. 1997. – 1998. gadā dzimušie zēni, (8.-9. klašu grupa, zēni), komandā 4 dalībnieki, veic ~ 1000m distanci (skriešanas posmi ~ 400m, ~ 300m, ~ 200m, ~ 100m);

8.1.6. 1997. – 1998. gadā dzimušās meitenes (8.-9. klašu grupa, meitenes), komandā 4 dalībnieki, veic ~ 1000m distanci (skriešanas posmi ~ 400m, ~ 300m, ~ 200m, ~ 100m);

8.1.7. 1994. – 1996. gadā dzimušie zēni (10.-12. klašu grupa, zēni), komandā 4 dalībnieki, veic ~ 2000m distanci (skriešanas posmi ~ 800m, ~ 600m, ~ 400m, ~ 200m);

8.1.8. 1994. – 1996. gadā dzimušās meitenes (10.-12. klašu grupa, meitenes), komandā 4 dalībnieki, veic ~ 2000m distanci (skriešanas posmi ~ 800m, ~ 600m, ~ 400m, ~ 200m);

8.2. profesionālās izglītības iestāžu grupa, komandā 4 dalībnieki – vismaz divas sievietes, veic ~ 2000m distanci (skriešanas posmi ~ 800m, ~ 600m, ~ 400m, ~ 200m);

8.3. augstskolu/sporta klubu grupa, komandā 4 dalībnieki – vismaz divas sievietes, veic ~ 2000m distanci (skriešanas posmi ~ 800m, ~ 600m, ~ 400m, ~ 200m);

8.4. brīvi izveidotu komandu grupa, komandā 4 dalībnieki – vismaz divas meitenes /sievietes:

8.4.1. 1998. – 2008. gadā dzimušu jaunieši un bērni, komandā 4 dalībnieki – vismaz divas meitenes/jaunietes, veic ~ 1000m distanci (skriešanas posmi ~ 400m, ~ 300m, ~ 200m, ~ 100m);

8.4.2. 1997. gadā un agrāk dzimušo jauniešu un pieaugušo komandā 4 dalībnieki – vismaz divas jaunietes / sievietes, veic ~ 2000m distanci (skriešanas posmi ~ 800m, ~ 600m, ~ 400m, ~ 200m);

 

9. Skrituļslidošanas sacensības notiek sekojošās vecuma grupās:

9.1. 2005.gadā dzimuši un jaunāki zēni, veic 1 apli ~ 1000m (laika kontrole 5min.);

9.2. 2005.gadā dzimušas un jaunākas meitenes, veic 1 apli ~ 1000m (laika kontrole 5min.);

9.3. 2003.gadā – 2004.gadā dzimuši zēni, veic 1 apli ~ 1000m (laika kontrole 5min.);

9.4. 2003.gadā – 2004.gadā dzimušas meitenes, veic 1 apli ~ 1000m (laika kontrole 5min.);

9.5. 2001.gadā – 2002.gadā dzimuši zēni, veic 2 apļus ~ 2000m (laika kontrole 10min.);

9.6. 2001.gadā – 2002.gadā dzimušas meitenes, veic 2 apļus ~ 2000m (laika kontrole 10min.);

9.7. 1999.gadā – 2000.gadā dzimuši zēni, veic 2 apļus ~ 2000m (laika kontrole 10min.);

9.8. 1999.gadā – 2000.gadā dzimušas meitenes, veic 2 apļus ~ 2000m (laika kontrole 10min.);

9.9. 1995.gadā – 1998.gadā dzimuši zēni, veic 3 apļus ~ 3000m (laika kontrole 12min.);

9.10. 1995.gadā – 1998.gadā dzimušas meitenes, veic 3 apļus ~ 3000m (laika kontrole 12min.);

9.11. 1994.gadā dzimuši un vecāki vīrieši, veic 8 apļus ~ 8000m (laika kontrole 20min.);

9.12. 1994.gadā dzimušas un vecākas sievietes, veic 8 apļus ~ 8000m (laika kontrole 20min.);

 

10. Skeitborda sacensību nosacījumi sekojošām disciplīnām:

10.1. „longboard” disciplīnā sacensības notiek sekojošās grupās:

10.1.1. vīrieši, veic 3 apļus ~ 3000m (laika limits 15min);

10.1.2. sievietes, veic 3 apļus ~ 3000m (laika limits 15min);

 

10.2. „streetstyle” disciplīnā sacensības notiek sekojošās vecuma grupās:

10.2.1. 1999.gadā dzimuši un jaunāki (iesācēji) grupa;

10.2.2. 1999.gadā dzimušas un jaunākas (iesācējas) grupa;

10.2.3. 1998.gadā dzimuši un vecāki (amatieri) grupa;

10.2.4. 1998.gadā dzimušas un vecākas (amatieres) grupa;

10.2.5. 1998.gadā dzimuši un vecāki (meistari) grupa;

10.2.6. 1998.gadā dzimušas un vecākas (meistares) grupa.

 

10.3. „speciālajā slaloma” disciplīnā sacensības norisinās vecuma grupās:

10.3.1. 1999.gadā – 2005.gadā dzimušas jaunietes (iesācējas) grupa;

10.3.2. 1999.gadā – 2005.gadā dzimuši jaunieši (iesācēji) grupa;

10.3.3. 1996.gadā – 1998.gadam dzimuši jaunieši (juniori) grupa;

10.3.4. 1996.gadā – 1998 gadam dzimušas jaunietes (juniores) grupa;

10.3.5. 1995.gadā dzimušas un vecākas sievietes (sievietes) grupa;

10.3.6. 1995.gadā dzimuši un vecāki vīrieši (vīrieši) grupa.

 

10.4. „līnijslaloma” disciplīnā sacensības norisināsies vecuma grupās:

10.4.1. 1999.gadā – 2005.gadā dzimušas jaunietes (iesācējas) grupa;

10.4.2. 1999.gadā – 2005.gadā dzimuši jaunieši (iesācēji) grupa;

10.4.3. 1996.gadā – 1998.gadā dzimušas un jaunākas jaunietes (juniores) grupa;

10.4.4. 1996.gadā – 1998.gadā dzimuši jaunieši (juniori) grupa;

10.4.5. 1995. gadā dzimušas un vecākas sievietes (sievietes) grupa;

10.4.6. 1995. gadā dzimuši un vecāki vīrieši (vīrieši) grupa.

11. Ar skeitborda sacensību norisi un tehnisko aprakstu varēs iepazīties sacensību vietā, pie reģistrēšanās.

IV. Pieteikšanās sacensībām un komandējumu izdevumu segšana

12. Atbildīgā persona komandas dalībai stafešu un skrituļošanas sacensībām piesakās mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu vai sūtot e-pastu ar pieteikumiem uz kristaps.lejstrauts@riga.lv līdz 2013.gada 1.maijam plkst. 24.00.

12.1. Rakstveida komandu pieteikumi ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, skolu, vecuma grupu un pilngadīgo dalībnieku parakstu kā arī ārsta vai vecāka parakstu nepilngadīgiem dalībniekiem iesniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldē K. Valdemāra ielā 5, 2013.gada 2.maijā pie numuru izņemšanas no plkst. 14.00 – 17.00, vai 2013.gada 3.maijā no plkst. 10.00 – 13.00, kā arī 2013.gada 4.maijā no plkst. 8.30 līdz plkst. 10.00.

12.2. 8.4. punktā minētām komandām papildus pieteikumi tiks pieņemti sacensību dienā no plkst. 8.30 līdz plkst. 10.30.

 

13. Skeitborda disciplīnās startējošie dalībnieki rakstiskos pieteikumus ar dalībnieku parakstu (pilngadīgiem) vai ārsta, vecāku parakstu (nepilngadīgiem) dalībnieki iesniedz sacensību dienā, sacensību vietā pie reģistrēšanās no plkst. 9.00 – 10.50.

13.1. „Longboard” disciplīnā dalībnieki reģistrēsies plkst. 15.00 pēc slaloma disciplīnu noslēguma.

13.2. Rakstisku pieteikumu ar atbildīgās personas parakstu par sportistu veselības atbilstību sacensībām jānodod Sacensību reģistrācijas teltī 2013. gada 4.maijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.50.

13.3. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā, vai iesniedzot atbilstošu ārsta izziņu.

13.4. Nepilngadīgā Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina ārsta izziņa vai to apstiprina viens no vecākiem ar savu parakstu.

14. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

15. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem apmaksā Sacensību dalībnieks vai viņa pārstāvētā organizācija.

 

VI. Sacensību uzvarētāju apbalvošana

16. 1. – 3. vietu ieguvēji skriešanas sacensībās stafešu komandās un skrituļslidošanas disciplīnā katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar Organizatoru kausu un medaļu.

17. 1. vietas ieguvēji skriešanas sacensībās stafešu komandās un skrituļslidošanas disciplīnā katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar Organizatoru balvu.

18. 1. – 3. vietu ieguvēji skeitborda disciplīnā „longboard” tiek apbalvoti ar Organizatoru kausu un medaļu.

19. 1. vietas ieguvēji skeitborda disciplīnā „longboard” tiek apbalvoti ar Organizatoru balvu.

20. 1. – 3. vietu ieguvēji skeitborda disciplīnā „streetstyle”, izņemot punktā 10.2.3. un 10.2.4. minēto, tiek apbalvoti ar Organizatoru kausu un medaļu.

21. 1. vietas ieguvēji skeitborda disciplīnā „streetstyle”, tiek apbalvoti ar Organizatoru balvu (arī punktā 10.2.3. un 10.2.4. minēto grupu 1.vietas ieguvējus apbalvo ar Organizatoru balvu).

22. 1. – 3. vietu ieguvēji skeitborda disciplīnās „speciālais slaloms” un „līnijslaloms” tiek apbalvoti ar Organizatoru kausu un medaļu.

23. 1. vietas ieguvējus skeitborda disciplīnās „speciālais slaloms” un „līnijslaloms” apbalvo ar Organizatoru balvu.

24. Kopvērtējumā sākumskolu komandu, pamatskolu komandu, vidusskolu komandu un ģimnāzijas komandu uzvarētājus stafetēs apbalvo ar pārsteiguma balvām.

25. Sacensību kopvērtējumā vērtē vienu komandu katrā klašu grupā.

26. Kopvērtējumā vienāda rezultāta gadījumā uzvar skolu komanda, kurai augstāka vieta vecākajā klašu grupā.

27.

28. Visus dalībniekus, kuri nav ieguvuši godalgotās vietas, apbalvo ar Organizatoru piemiņas balvām.

 

Priekšnieks D.Vīksna

Lejstrauts 67037249

 

9 komentāri rakstam - “Ātruma skrituļslidošana: Pavasara sporta festivāls”

 1. RM raksta:

  Kas sktituļslidošanā ir domāts ar “laika kontrole”? :-?

 2. Roberts raksta:

  Izskatās, ka tas vārētu nozīmēt to, ka ņems nost no trases pēc norādītā laika. :roll:

 3. oskarspundurs raksta:

  Pieteikšanās līdz: 2013.gada 1.maijam plkst. 24.00.

  Pietikties var online: http://www.sportlat.lv/

 4. RM raksta:

  Sarakstos ar RD – viņi sastādot nolikumu konsultējušies ar speciālistiem – šeit laikam pareizāk būtu jāsaka “profesionāliem”, kuri protams var iekļauties norādītajā laikā.
  Apskatot kaut vai citu sacensību rezultātus, kurās piedalās “tauta”, tad uz šīm sacensībām var pretendēt tikai TOP 50 no 300+ dalībniekiem, kuri ir piedalījušies citās sacensībās.

  Secinājums – ja vari noturēt vidējo ātrumu virs 24 km/h – drīksti piedalīties..visi pārējie (ieskaitot mani ar 20 km/h vidējo uz 10km) var stāvēt aiz barjeras.

 5. oskarspundurs raksta:

  RM iespējams diezgan pamatots uzbrauciens nolikumam ;)

  Teorētiski 20min uz 8km pilnīgi taisnas trases būtu ok, bet tur slikti ka ir tas apgrieziens, kas paņem daudz spēka un diezgan būtiski samazina ātrumu.

  Katrā ziņā esmu pārliecināts, ka uz vietas nebūs tā, ka pēc 20 min ņem nost. Pateicoties sarakstei tiesneši drošvien nedaudz pievērs acis un ļaus ilgāk braukt! (es tā ceru)

 6. RM raksta:

  Izskatās jau ka manas slidošanas sezonas atklāšanas sacensības ies secen. :(
  Apskatot jau reģistrētos dalībniekus un viņu iepriekšējos rezultātus, tad viennozīmīgi uz starta līnijas būs tikai un vienīgi profiņi aerodinamiskajos apģērbos.

  Nu neko darīt..jāgaida Maratoni.lv un Nike Riga Run sacensības, kurās var piedalīties pat vecāki ar bērniem un pat bērnu ratiņiem – tās ir “tautas” sacensības (RD Nolikuma 2. punkts – Sacensības tiek rīkotas ar mērķi iesaistīt Rīgas iedzīvotājus sportiskās aktivitātēs, popularizēt veselīgu dzīves veidu.)

  -> oskarspundurs – starpatbilde no organizētājiem -> “..šeit ir saplānota gandrīz katra minūte..” līdz ar to pieļauju iespēju, ka varētu būt pat tā ka noņemt no trases..bet prieks organizatoriem, ka visi izlasījuši nolikumu un neviena “sēne” nebūs jāņem nost no trases :-D

  P.S. Sorry par kritiku, bet ieraugot informāciju par sacensībā bija ļoti, ļoti liela interese atklāt sezonu un piedalīties…bet beigās sanāk nekā.

 7. oskarspundurs raksta:

  Ja jau sākotnēji tev RM bija doma piedalīties SACENSĪBĀS, tad īsti pamata mest plinti krūmos nav! Sacensības tomēr paliek sacensības, vienmēr tevi kāds var apsteigt un arī tu kādu vari apsteigt!

  Vai tev noņems no trases? Katrā ziņā būs vērts iespridzināt, lai tas nenotiktu! :)

 8. Roberts raksta:

  RM, iesaku izmēģināt spēkus un piedalīties ;) Būs vērtīga pieredze turpmākajām sacensībām.
  + braucot “vagonā” ar citiem, ātrums vienmēr ir lielāks kā skrituļojot vienam. Jebkurā gadījumā ir vērts pamēģināt!

 9. SK “Žūpot un Meņģēties” Prezidenta kungs raksta:

  Sorry par tādu banālu patiesību, bet ekipējums kā tāds, bez skilla, neko nenozīmē. Es pagājušā gadā NRR apsteidzu kungu ar Core XXX slīdam un visām ekstram, bet Jūrmalā mani puskilometru pirms finiša apdzina kāds čalis ar kaut kādu K2 mīksto mēslu ar nojātiem 4×84. Arī pa šo ziemu sanāca uzaudzēt kārtīgu riepiņu (+8kg, kas dod +2 harizmai un +6 brīva kritiena enerģijai), kas kopā ar visu skinsuitu izskatās ārkārtīgi amizanti. :))) Paslidot sanāca tikai divas reizes, varbūt sanāks vēl viena, baigas problēmas ar muguru, ātruma izturības nav un nevar būt, etc. Arī šaubos, ka šoreiz iekļaušos tanī jo**nā limitā (kurš gan losis tādu saražojis?!), so fuckin` what?
  Principā, runājot par pjedestālu, intrigas nav kā klases – to sazāģēs PS Latvia. Varbūt vienīgi Ansis gaisu samaitās, ja startēs, hehe. Pārējiem jāstartē pašiem priekš sevis, jo nahaļavu. Galvenais, lai nebūtu lietus.

Rakstīt komentāru:

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: