Pieteikšanās līdz: 2013.gada 1.maijam plkst. 24.00.

Pietikties var online: http://www.sportlat.lv/

Sīkāka info par sacensībām: http://freeskate.lv/pasakumi/atruma-skritulslidosana-pavasara-sporta-festivals