Sīkāka inforācija: http://freeskate.lv/pasakumi/minsk-international-marathon-2012/