Info: Lauris Bitenieks, Līga Ozoliņa

Skrituļslidošanas sacensības „Mežaparks rullē!”, 26. maijs, 2012, plkst. 12:00

Pieteikšanās anketa raksta apakšā zem plakāta! Online pieteikšanās noslēgusies; pārējos dalībniekus aicinam pieteikties sacensību norises vietā!

NOLIKUMS

I Mērķi un uzdevums

1. Popularizēt skrituļslidošanu kā lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un patīkamu veidu veselības nostiprināšanai.

2. Sekmēt bērna attīstību un veicināt skrituļslidošanu ilgtermiņā ģimenēs.

3. Noskaidrot labākos skrituļslidotājus Rīgas izglītības iestāžu audzēkņu un viņu vecāku vidū.

II Organizatori

4. Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte” (turpmāk – BJC „Laimīte”) sadarbībā ar SIA „Rīgas meži” daļa Mežaparks, skrituļslidu ražotājs „Powerslide”, SIA „Filter” un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi.

III Laiks un vieta

5. 2012. gada 26. maijā plkst. 12.00, Mežaparkā aiz Lielās estrādes notiek individuālās sacensības.

6. 2012. gada 26. maijā plkst. 14.45 Mežaparkā aiz Lielās estrādes notiek komandu stafetes.

IV Dalībnieki, distances

8. Individuālajās sacensībās piedalās Rīgas izglītības iestāžu audzēkņi un viņu vecāki (turpmāk – dalībnieki) šādās vecuma grupās:

Grupa Dalībnieki Starts Distances garums

S6; V6 2006. g. dzim. un jaunāki plkst. 12.00 200 m

S8; V8 2004. – 2005. g. dzim. plkst. 12.00 1000 m

S10; V10 2002. – 2003. g. dzim. plkst. 12.20 1000 m

S12; V12 2000. – 2001. g. dzim. plkst. 12.40 1700 m

S15; V15 1997. – 1999. g. dzim. plkst. 13.00 3400 m

S18; V18 1993. – 1996. g. dzim. plkst. 13.20 3400 m

S20; V20 1992. – 1977. g. dzim. plkst. 13.40 7000 m

S36; V36 1976. – 1963. g. dzim. plkst. 14.00 7000 m

S50; V50 1962. g. dzim. un vecāki plkst. 14.20 7000 m

9. Komandu stafete: katrā komandā ir 3 dalībnieki, pārstāvēti abi dzimumi un kopējā gadu summa nedrīkst pārsniegt 35 gadus.

V Dalības maksa

10. Individuālajās sacensībās S20; V20; S36; V36; S50; V50 grupām dalības

maksa Ls 2,- ( maksāt sacensību dienā piesakoties sekretariātā).

VI Pieteikšanās

11. Sacensībām piesakās (individuālajiem startiem) līdz 2012. gada 25. maijam (plkst. 12:00) aizpildot pieteikšanās anketu (raksta apakšā zem plakāta!). Pieteikšanās stafetei sacensību laikā.

12. Sacensību dienā dalībnieki piesakās sekretariātā no plkst. 10.30 – 11.30, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz pieteikuma (pielikums) oriģinālu, kurā (bērniem un jauniešiem) ir ārsta, trenera, vecāku vai aizbildņa paraksts, kas apliecina dalībnieka veselības atbilstību sacensībām.

VII Vērtēšana

12. Augstāku vietu iegūst tas dalībnieks, kurš īsākā laikā veicis distanci.

13. Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja saīsina vai neveic savu distanci.

14. Laiks, kurā jāveic distance, ir bez ierobežojuma.

15. Vērtēšana notiek individuāli sievietēm un vīriešiem atsevišķi katrā vecum grupā.

16. Komandu vērtē pēc pēdējā dalībnieka finiša laika.

VIII Apbalvošana

17. Individuālajās sacensībās 1. – 3. vietu ieguvēji visās vecuma grupās saņem balvas, jaunākās grupas dalībnieki (S6;V6) saņem veicināšanas balvas, pārējie – uzlīmes.

18. Komandu stafetē 1.-3. vietas ieguvēji saņem medaļas.

IX Citi noteikumi

19. Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.492 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” prasības.

20. Sacensību organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

21. Katrs sacensību dalībnieks pirms sacensībām tiek iepazīstināts un parakstoties apņemas ievērot drošības un kārtības noteikumus.

22. Sacensību dalībniekiem obligāti jālieto aizsargķivere, roku un ceļu sargi, ja tādu nav – pret ķīlu varēs saņemt sacensību dienā sekretariātā.

23. Ja dalībniekam nav savu skrituļslidu, tad to var pieteikt pa tālruni 67394607 līdz 25.05., nosaucot savu izmēru.

24. Grupu starta laiki var tikt mainīti atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita.

25. Organizatori nodrošina mantu glabātuvi.

26. Sacensībās dežūrē BJC “Laimīte” mediķis.

27. Sacensības koordinē BJC „Laimīte” sporta organizators Ilze Spīķe.

 Online pieteikšanās noslēgusies; pārējos dalībniekus aicinam pieteikties sacensību norises vietā!

1 komentārs rakstam - “Skrituļslidošanas sacensības Mežaparks rullē, 26. maijs, 2012”

  1. Lauris raksta:

    Pec individualajiem startiem bus arii pieauguso stafete. Atrakajiem naudas premijas! Aicinati visi piedalities-ipasi ar fitnesa slidam un tie,kas 1.reizi sacentisies.

Rakstīt komentāru:

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: